Small Plane

קורס טייס פרטי

מסלול קורס טייס פרטי:

קורס טיס פרטי המקנה לכם את הזכות לטוס עם משפחה וחברים:

50 שעות טיסה עם מדריך

ממשק התיאוריה המתקדם של א.מ תעופה

לוג בוק, ספר מטוס ססנה 172 ובד"ח, סרגל, מפות ניווט ומפות נתיבים

 

משך הקורס : ( מינימום 2 טיסות בשבוע) 8 חודשים

 

עלות הקורס: 74,460 ש"ח

 

כאשר 46 שעות טיסה לפי 1035 - 47600

 4 שעות לפי 1190 -4760

50 שעות הדרכה לפי 350 - 17500

ממשק התאוריה הכוללת גישה מדפדפן ואפליקציה 4600

ציוד טיסה בסיסי - מתנה מאיתנו

עלויות מול רשות התעופה ( תשלום נפרד מהנזכר לעיל)

אגרה להוצאת רישיון טיס מתלמד 160

אגרה להוצאת תעודה רפואית 80

בדיקת רופא תעופתי 400 משולם ישירות לרופא

אגרה למבחן עיוני 220 ( יש 8 מבחנים)

אגרה לקבלת בוחן למבחן מעשי 1650

אגרה להנפקת רישיון טיס לאחר מעבר מבחן 660

כדי להתחיל:

  • מילוי טופס פרטים אישיים וטופס אישור בטחוני

  • תשלום אגרת רישיון טיס מתלמד ואגרת תעודה רפואית

  • בדיקת רופא תעופתי מגיעים עם תוצאות של : בדיקת דם כללית, בדיקת שתן כללית וצילום חזה.

  • אצל הרופא מבצעים בדיקת ראיה ובדיקת א.ק.ג

  • טיסת היכרות ( שיעור טיסה ראשון ויחיד המותר על פי חוק עד לקבלת תעודת טיס מתלמד ותעודה רפואית)

  • התחלת לימודי תאוריה

  • המתנה לאישור שב"כ 

  • קבלת רישיון טיס מתלמד ותעודה רפואית

  • תחילת קורס מעשי ,המשך לימודי תאוריה וביצוע בחינות עיוניות 

מחיר הקורס וזמן הסיום המשוער יכול להשתנות בהתאם לקצב התקדמות החניכים