top of page
מטוס.jpg

קורס טייס פרטי

מסלול קורס טייס פרטי:

קורס טיס פרטי המקנה לכם את הזכות לטוס עם משפחה וחברים, הקורס כולל:

 • 50 שעות טיסה עם מדריך (בממוצע)

 • ממשק התיאוריה המתקדם של א.מ תעופה

 • לוג בוק, ספר מטוס ססנה 172 ובד"ח, סרגל, מפות ניווט ומפות נתיבים

משך הקורס : 8 חודשים (מינימום 2 טיסות בשבוע)

 

עלות קורס טייס פרטי: 77,710 ש"ח

מחיר קורס טייס פרטי

כאשר 46 שעות טיסה לפי 1,310 ש"ח - 52,400 ש"ח (6 שעות ללא חיוב)

4 שעות לפי 1,310 ש"ח -5240 ש"ח

50 שעות הדרכה לפי 400 - 20,000 ש"ח

ממשק התאוריה הכוללת גישה מדפדפן ואפליקציה 4,600 ש"ח

ציוד טיסה בסיסי - מתנה מאיתנו

עלויות מול רשות התעופה (תשלום נפרד מהנזכר לעיל)

אגרה להוצאת רישיון טיס מתלמד 160 ש"ח

אגרה להוצאת תעודה רפואית 80 ש"ח

בדיקת רופא תעופתי 400 ש"ח משולם ישירות לרופא

אגרה למבחן עיוני 220 ש"ח (יש 8 מבחנים)

אגרה לקבלת בוחן למבחן מעשי 1,650 ש"ח

אגרה להנפקת רישיון טיס לאחר מעבר מבחן 660 ש"ח

כדי להתחיל:

 • מילוי טופס פרטים אישיים וטופס אישור בטחוני

 • תשלום אגרת רישיון טיס מתלמד ואגרת תעודה רפואית

 • בדיקת רופא תעופתי מגיעים עם תוצאות של : בדיקת דם כללית, בדיקת שתן כללית וצילום חזה.

 • אצל הרופא מבצעים בדיקת ראיה ובדיקת א.ק.ג

 • טיסת היכרות ( שיעור טיסה ראשון ויחיד המותר על פי חוק עד לקבלת תעודת טיס מתלמד ותעודה רפואית)

 • התחלת לימודי תאוריה

 • המתנה לאישור שב"כ 

 • קבלת רישיון טיס מתלמד ותעודה רפואית

 • תחילת קורס מעשי ,המשך לימודי תאוריה וביצוע בחינות עיוניות 

מחיר הקורס וזמן הסיום המשוער יכול להשתנות בהתאם לקצב התקדמות החניכים 

bottom of page