top of page
מטוס.jpg

קורס טייס מסחרי

מסלול קורס טייס מסחרי:

הגענו לישורת האחרונה, הרישיון שנותן לנו את הזכות לעבוד בתור טייסים ולהוביל נוסעים או מטען בתמורה.

קורס מסחרי בנוי מ 15 שעות טיסה שבהם נלטש את הביצועים, נלמד תמרונים חדשים ולנווט בגובה נמוך.

כדי לגשת למבחן עליך להיות עם לפחות 200 שעות טיסה ולעבור 8 מבחני תאוריה ברשות התעופה האזרחית:

ספר מטוס פתוח

ספר מטוס סגור

חוקה

ידע טכני כללי

נווטות

מטאורולוגיה

תכנון טיסה ומרשם

ביצועי אנוש

לאחר מעבר כל המבחנים, השלמת הקורס והפגנת ביצועי טיסה כיאה לטיס מסחרי ניתן לגשת לבחינה.

הדרך נראית ארוכה ואכן היא אבל, זוהי תקופה מלמדת, מאתגרת ומפתחת אישיות. המחויבות להצלחה מביאה סיפוק אדיר בכל שלב שלב.

זכרו, "הסבלנות מרה אך פירותיה מתוקים"

 

bottom of page