top of page
מטוס.jpg

קורס הגדר מכשירים

מסלול קורס הגדר מכשירים:

אם שאלתם את עצמכם פעם איך מטוס מנווט נוחת בעננות וראות לקויה - קורס מכשירים עונה על כל השאלות.

כדי לקבל הגדר מכשירים יש להיות בעל רישיון טיס פרטי, כ 125 שעות טיסה וכ 50 שעות בטיסות ניווט.

קורס המכשירים מורכב מ 20 שעות מטוס ו 20 שעות בסימולטור.

בקורס זה נלמד על עזרי ניווט שבעזרתם ניתן לנווט. נלמד בהרחבה על מכשירי הטיסה ואיך ניתן לתפעל את כלי הטיס בראות אפסית.

וכמובן כל הכרוך בהמראה אל תנאי ראות אפסית וחזרה לנחיתה.

קורס המכשירים כולל 4 מבחנים עיוניים ברשות התעופה האזרחית:

עזרי ניווט

תכנון טיסה

חוקת מכשירים

ביצועי אנוש

קורס זה מורכב ומעמיק אבל מהנה ומאתגר במידה רבה.

גם לאלו שלא מתכננים קריירה בתעופה, קורס זה משפר את רמת הטיסה ומחדד את חושי הטיס אם וכאשר נקלע לסיטואציות מורכבות.

הגדר מכשירים נותן את הזכות לטיס לטוס בתנאי מזג אוויר אשר לא מאפשר טיסה לטיס פרטי.​

bottom of page